Det Fælles Vejudvalg
 

Udvalget sørger for vedligehold af fælles stamveje, og udgifterne hertil deles mellemgrundejerforeningerne efter en vedtaget fordelingsnøgle

15-4-2013 Referat af møde 13-4-2013  
25-5-2012 Referat af møde 14-5-2012  
25-5-2012 Adresseliste 2012  
28-5-2011 Referat af møde 9-4-2011  
26-4-2010 Referat af møde 1-4-2010  
26-4-2010 Adresseliste pr. 1-5-2010  
26-4-2010 Mødeindkaldelse samt driftsregnskab 2010