Sammenslutningen af Grundejerforeninger ved Følle Strand, SGFS
KONTAKT:

Foreningen kan kontaktes via den administrative sekretær(2011-2012):


Orla Jacobsen

Damgårdsvej 5
8260 Viby J.     
40305777                          
O.jac@privat.dk                                                                                                                  20110705/VMA

Maj 2012 Indkaldelse til formandsmøde 23. juni 2012                                                                                                   20120525/VMA
juni 2011 Nyt regelsæt vedtaget ----->>>>> se mere her
juni
2009

Det tidligere "Formandsmøde" er nu ved at blive erstattet af en egentlig forening:
"Sammenslutningen af Grundejerforeninger ved Følle Strand": SGFS
SGFS fungerer som paraplyorganisation for alle grundejerforeninger ved Følle Strand.

Baggrunden for dette er bla.a. at der ønskes en bedre styring af såvel mødeaktivitet som økonomi, og selvom ingen ønsker at bygge mere bureaukrati op, så er der næppe nogen anden vej end at stifte en egentlig forening.
Ved det ordinære "Formandsmøde", d. 6. juni 2009 tog vi hul på forslag til vedtægter, som p.t. er til finpudsning.
Referat af mødet her.
Et første resultat er dog en skrivelse til Syddjurs Kommune vedrørende problemer med regnvand på Strandvejen.
Se mere her.

20090615/VMA

   
   
  Adresseliste over formænd 2011
Referater Referat af formandsmøde 2011
  Referat af formandsmøde 2010
 

Formandsmøde 2009    
Kommentar til referat fra GRUNDEJERFORENINGEN  STENHØJPARKEN 20090709/VMA
Kommentar til referat fra Rytterparkens grundejerforening 20090826/VMA

Formandsmøde 2008

Formandsmøde 2007