NYHEDER KALENDEREN DOKUMENTER

GENERALFORSAMLING 2018

Lørdag d. 26. maj 2013 kl. 15.00

Som sædvanlig på Ankerpladsen, Toftgaardsvej

Tilmelding og dagsorden her.

opdateret 24-4-2018 /vma

 


GENERALFORSAMLING 2012

Lørdag d. 26. maj 2012 kl. 14.00

Som sædvanlig på Ankerpladsen, Toftgaardsvej

Tilmelding og dagsorden her.

opdateret 8. maj 2012/vma

 


GENERALFORSAMLING 2011

Lørdag d. 28. maj 2011 kl. 14.00

Som sædvanlig på Ankerpladsen, Toftgaardsvej

TILMELDING

Indkaldelse og dagsorden

2. maj 2011/vma


GENERALFORSAMLING 2010

Lørdag d. 29-5-2010 kl. 14.00

Som sædvanlig på Ankerpladsen, Toftgaardsvej

TILMELDING

Indkaldelse og dagsorden


Konstituering

Bestyrelsen har ved møde d 20-8-2009 konstitueret sig med:
Hans Egon Jensen som næstformand, med specielt ansvar for kloakering, vej og anlægsarbejder.
Linda Vahle Pedersen som sekretær
Svend Erik Sall som ansvarlig for erstatningssag med landinspetørfirmaet.

Kasserer Holger Degn og formand Villy M. Andreassen er direkte valgt

Opdateret 21-08-2009 af VMA


GENERALFORSAMLING

Lørdag d. 30-5-2009 kl. 14.00

Som sædvanlig på Ankerpladsen, Toftgaardsvej

TILMELDING

Indkaldelse og dagsorden


SIDSTE NYT:

Kloakeringsplanen ligger nu klar, og - kort resumeret - vil Strandvejen + "Trekanten" iflg. planen blive kloakeret i 2007 (???), mens resten (Toftgaardsvej og Valmuevej) vil blive kloakeret i 2009."Ålerenden" er blevet repareret med helt nyt rør på strækningen fra Valmuevej til Strandvejen. Det gamle rør var delvist kollapset, hvilket muligvis har været en del af årsagen til de gentagne oversvømmelser.

Endvidere er der i nov. 2007 etableret et afløb i vejen ved Toftgaardsvej ved. nr. 27 hvor der ofte har stået vand efter voldsomme regnskyl og tøbrud.

Opdateret 16-11-2007 af VMA


Bestyrelsen har ved møde d. 26-6-2007 konstitueret sig som følger:


Formand
:
Villy M. Andreassen
Hindbærvej 8, Ugelbølle. 8410 Rønde
Tlf.: 87 30 39 00 - 40 62 64 19
villy@andreassenweb.dk

Kasserer:
Holger Degn
Grødehøjvænget 4, Feldballe. 8410 Rønde
Tlf.: 86 36 70 46 / 22 44 72 10
homde@post10.tele.dk

Bestyrelsesmedlem:
Svend Erik Salhl
Oksevej 11. 8900 Randers
Tlf.: 61 55 65 41
ses@edc.dk


Næstformand
:
Kaj Christensen
Bjørnkærvej 30. 8471 Sabro
Tlf.: 86 94 86 77
amka@post.tele.dk

Sekretær:
Hans Egon Jensen
Vanggårdsvej 1 A, Hårup. 8530 Hjortshøj
Tlf.: 86 99 93 14 / 86 37 27 60
focushaarup@mail.tele.dk

 

 

Opdateret 27-6-2007 af VMAMødereferat fra møde i det fælles kloakudvalg 15. maj 2007 (PDF format)

Opdateret 22-4-2007 af VMAGeneralforsamling:

Følle, d. 20. april 2007

GENERALFORSAMLING
OG
S O M M E R F E S T

Lørdag d. 12. maj 2007 på Ankerpladsen, Toftgaardsvej 15

Generalforsamlingen starter kl. 14.00
Teltet opstilles af udlejningsfirmaet, men vi vil gerne have hjælp til opstilling af borde og stole fra ca. kl. 12.00
Medbring selv kaffe/the og kopper.
Foreningen giver brød til kaffen samt en øl eller vand.
Efter generalforsamlingen en pause indtil…

Festen starter kl. 18.00
Festudvalget har som sædvanlig sammensat en lækker sommermenu.
Medbring selv drikkevarer, samt eventuelt bestik og tallerkner.
Der vil være plastbestik, plastglas/krus og paptallerkner.
Pris for deltagelse i festen er én (indpakket) gave pr person til en værdi af ca. 25 kr., som udloddes ved amerikansk lotteri, der sælges under festen for 3 lodder for 10 kr.
Hjælp til borddækning inden festen modtages gerne.
Blanket til tilmelding til generalforsamling og/eller fest vedlagt.

OBS! Der vil ligesom sidste år IKKE blive opstillet toiletvogn.

*  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

Dagsorden i.h.t. vedtægter

GENERALFORSAMLING
Lørdag d. 12. maj 2007 kl. 14.00 på Ankerpladsen, Toftgaardsvej

 1. Valg af dirigent.
 2. Forelæggelse til godkendelse af:
  1. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
  2. Årsregnskab med påtegning af revisor.
  3. Budget for det kommende år.

 3. Forslag fra bestyrelsen:
  1. Anvendelse af en del af foreningens formue til forudbetaling for kloakering til Rønde Kommune/Syddjurs Kommune.
 4. Valg af kasserer.
 5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen.
 6. Valg af 2 suppleanter.
 7. Valg af 2 revisorer.
 8. Valg af 3 vejmænd.
 9. Valg af festudvalg.
  Foreningens kasserer er fast medlem af festudvalget.
 10. Indkomne forslag fra medlemmerne.
  Forslag må være formanden skriftligt i hænde senest mandag d. 7. maj 2007.
 11. Eventuelt.

 

TILMELDING

Opdateret 22-4-2007 af VMAPeder Friis Nørgaard

Det var med stor sorg vi midt i december modtog meddelelsen om, at Peder Friis Nørgaard var død efter kort tids sygdom. Peder var i en årrække frem til sin død foreningens kasserer, et arbejde han varetog med stort engagement.
Vi kommer til at savne Peder som kollega i bestyrelsen, hans skarpe blik for detaljer, hans skarpe kommentarer og også hans lune historier.
Æret være hans minde.


Salg af grunde:
Ved ekstraordinære generalforsamlinger 28-11-2005 og 15-12-2005 blev det enstemmigt vedtaget at følge bestyrelsens forslag til køreplan for salg af grunde. Det formelle grundlag er således i orden
Plan over udstykningen kan hentes her (PDF format).
Ved et formøde med EDC, Rønde d. 13-12-2005 blev det aftalt:

 • at salget kommer til at foregå ved bud (auktionsprincippet)
 • at salgsarbejdet påbegyndes ultimo februar 2006
 • at der holdes 2 "åbent hus" arrangementer primo marts 2006 og i påsken 2006
 • at der lukkes for bud umiddelbart efter påske

Skat af grundsalg:
Vi har i november skrevet til SKAT, Grenå (WORD dokument) og fået svar i december.

Opdateret 30-12-2005 af VMA


Bestyrelsen:
På den ekstraordinære generalforsamling d. 15-12-2005 meddelte Solvejg Glavind at hun træder ud af bestyrelsen da hun har solgt sit hus. Da samtidig Peder Nørgaard ikke længere er iblandt os har vi indkaldt de to suppleanter Kaj Christensen og Grethe Engelbreth. Bestyrelsen har herefter ved et kort bestyrelsesmøde d. 15-12-2005 konstitueret sig med Villy M. Andreassen som formand og Arne Pedersen som kasserer. Se forsiden.

Opdateret 30-12-2005 af VMA


www.foellestrand.dk ejes og drives af:
BUTTERFLY NetDoctors v/ Villy M. Andreassen. Hindbærvej 8, Ugelbølle. 8410 Rønde. Tlf 40 62 64 19