KLOAKERINGSPLANER for Følle Strand

Oversigtskort med tidsplaner
Dispositionsforslag - beskrivelse
Orienteringsskrivelse nov. 2007

25. januar 2011

Uvedkommende vand i kloaksystemet
Der må alene tilsluttes spildevand til systemet. Registreringer har umiddelbart vist, at der desværre også tilsluttes regnvand fra tage, terrasser el. lign., ligesom der tilledes overfladevand i forbindelse med bl.a. tøbrud.
Konsekvenserne ved tilslutning af uvedkommende vand er, at sommerhusene i de lavest liggende områder i perioder kan blive oversvømmet med kloakvand, hvilket ikke er holdbart. LÆS MERE HER.

VIGTIG meddelelse fra SYDDJURS SPILDEVAND og Grontmij/Carl Bro

22. november 2010
Byggemødereferat nr. 21

27. oktober 2010
Byggemødereferat nr. 20

14. oktober 2010
Byggemødereferat nr. 18
Byggemødereferat nr. 19
(forsinket)

16. september 2010

Byggemødereferat nr. 17

1. september 2010

Byggemødereferat nr. 16

20. august 2010

Byggemødereferat nr. 15 samt opdateret plan - øst (PDF 2,7 MB - kan tage lidt tid at hente!)

13. juli 2010 (forsinket til 29-7p.g.a. ferie)

Byggemødereferat nr. 14

29. juni 2010 (datering 15. juni antageligt en fejl)

Byggemødereferat nr. 13

15. juni 2010

Byggemødereferat nr. 12

2. juni 2010

Byggemødereferat nr. 11

18. maj 2010

Byggemødereferat nr. 10

5. maj 2010

Byggemødereferat nr. 9

27. april 2010

Opdateret tidsplan for det resterende arbejde.

26. april 2010

Der er udarbejdet en tidsplan for det resterende arbejde efter forsinkelser p.g.a. isvinter, men da denne ikke tog højde for den indgåede aftale om ikke at arbejde i sommermånederne juni, juli og august, er planen under revidering, og der er pr 26-4 - trods gentagne rykkere - ikke modtaget nogen ny plan.

M.v.h.

Villy M. Andreassen

Byggemødereferat nr.7 og Byggemødereferat nr 8

Tilsynsjournal pr. 9-4-2010

2. marts 2010

Byggemødereferat nr. 6

16. februar 2010

Byggemødereferat nr. 5

18. december 2009

Revideret kloakeringsplan

10. december 2009

Byggemødereferat nr. 2

26. november 2009

Byggemødereferat nr. 1

11. november 2009

Referat af skurvognsmøde 3-11-2009

3. november 2009

Firma ARKIL, Randers har vundet entreprisen på sidste etape af kloakeringen, og gravearbejdet forventes at starte 9. november på Den Gamle Vej.
Detailleret tidsplan kan ses her.
Skurvogne er opstillet på P-Pladsen ved Hybenvej/Poppelvej, og her vil der løbende blive informeret via opslag.
Brev er fremsendt fra ARKIL til berørte grundejere 4-11-2009.

9. oktober 2009

Der er nu udsendt brev til de resterende grundejere i etape 3 - området mellem Den Gamle Vej og Røllikevej med information om at den sidste etape forventes startet primo november 2009.
Kopi af brevet kan læses her.

Opdateringer 12. marts 2009:

Sekretær i Røndegaard Grundejerforening, Hans Egon Jensen, har i denne uge fået oplyst fra John Madsen, ingeniør i Syddjurs Kommune, at pumpestationen nu er klar og at beboere på Strandvejen kan begynde at tilslutte sig, hvis de ønsker dette.

P.g.a. travlhed er der ikke kommet et officielt brev fra kommunen, men den skulle altså være god nok:

Gå bare i gang hvis I gerne vil have det overstået inden sommerhussæsonen for alvor sætter i gang.
---
Jeg skal samtidig oplyse at jeg vil være bortrejst fra d. 24. marts og frem til begyndelsen af maj (jeg vil gå pilgrimsvandring i Spanien), hvorfor jeg ikke kan udsende nyheder omkring kloakeringen i denne periode.

M.v.h.
Villy M. Andreassen


Opdateringer 11. februar 2009:

Ny plantegning modtaget fra Grontmij/Carl Bro. Opdateringerne omfatter den vestlige ende af Følle Strand.
Filen er temmelig stor (2,4 MB PDF) og kan tage lidt tid at åbne.


Opdateringer 12. januar 2009:

Ifølge Syddjurs Kommune d.d. er der tekniske problemer med pumpestationen, men man forventer at den er i drift i slutningen af januar, hvor der vil blive udsendt et brev til de berørte grundejere, som primært er på Strandvejen. Tilkobling forventes at kunne påbegyndes medio februar 2009.


Opdateringer 17. december 2008:

Grontmij/Carl Bro udsender i dag en orienteringsskrivelse til berørte grundejere, og har samtidig fremsendt opdateret plantegning (1,7 MB - kan tage lidt tid at hente hvis man har en langsom forbindelse).

Som en ekstra service - og kun i den periode hvor kloakeringsprojektet foregår - kan jeg tilbyde at sende en mail hver gang der er nyt omkring kloakering.
Hvis man er interesseret i dette så send en mail med teksten "kloakering" i emnefeltet.


Opdateringer 22. oktober 2008:

Etape 2 er nu igangsat, og Vester Alling Maskinstation har vundet licitationen på etape 2.
Der påregnes opstart uge 44-2008 og slut etape 2 inden udgangen af maj 2009.
Tidsplan med rækkefølge for kloakeringen af de enkelte veje/områder udarbejdes af entreprenøren, og er derfor ikke fastlagt.
Derudover er Danjord begyndt på pumpeanlægget som skal være færdig uge 48-2008, hvorefter det er muligt at blive tilsluttet for alle på Strandvejen.

- læs mere her:
Opstartsmødereferat
Mødereferat fra møde med grundejerforeninger
Adresselise


Uddrag af mail fra Grontmij/Carl Bro 20-11-2007:

Entreprenør på kloakprojektet etape 1 er Gert Møller ApS. De opstiller skurby i denne uge. (uge 47).
Skurbyen bliver placeret på p-pladsen ved Hybenvej og Poppelvej.
Samtidig opstartes kloakarbejdet. Arbejdet opstartes ved rensningsanlægget, og føres i strandvejen op til Tangbakkevej. Herefter fortsætter arbejdet i strandvejen, på stykket mellem Strandløbervej og Røllikevej.
Det har beklageligvis indtil nu ikke været muligt at sende skrivelser til grundejerne, grundet nyt adressesystem som ikke er kommet ordentligt op at køre. Men vi håber snares at få udsendt informationsskrivelserne til grundejerne. Jeg har vedhæftet den skrivelse som vil blive sendt til grundejere i Følle Strand. Den er Du velkommen til at lægge på websiden.