26. maj 2018
Røndegaard Grundejerforening:
Generalforsamling og sommerfest.
INDKALDELSE

28. maj 2016

Røndegaard Grundejerforening:
Generalforsamling og sommerfest.
REFERAT

30. maj 2015
Røndegaard Grundejerforening:
Generalforsamling og sommerfest.
Program og tilmelding

August 2014
Det Fælles Vejudvalg:
Der er nu tidsplan for arbejdet.

31. maj 2014
Røndegaard Grundejerforening:
Generalforsamling og sommerfest.
Program og tilmelding

Det Fælles Vejudvalg
Arbejdet med at få fast belægning på de fire fælles stamveje fortsætter
- se mere her

25. maj 2013
Røndegaard Grundejerforening:
Generalforsamling og 50 års jubilæumsfest.
Program og tilmelding

15. April 2013
Referat af møde i Det Fælles Vejudvalg

11. november 2012
Medlemsinformation,
Røngdegaard Grundejejforening

25. maj 2012
Indkaldelse til formandsmøde 23-6

8. maj 2012
Indkaldelse til generalforsamling i Røndegaard Grundejerforening 26. maj

25. januar 2011
VIGTIG meddelelse fra SYDDJURS SPILDEVAND og Grontmij/Carl Bro

22. november 2010
Byggemødereferat nr. 21

27. oktober 2010
Byggemødereferat nr. 20

14. oktober 2010
Byggemødereferat nr. 18
Byggemødereferat nr. 19
(forsinket)

16. september 2010
Byggemødereferat nr. 17

1. september 2010
Byggemødereferat nr. 16

20. august 2010
Byggemødereferat nr. 15
samt opdateret plan, etape 3 - øst

29. juli 2010
Byggemødereferat nr. 14 (13-7)

29. juni 2010
Byggemødereferat nr. 13

15. juni 2010
Byggemødereferat nr. 12

2. juni 2010
Byggemødereferat nr. 11

18. maj 2010
Byggemødereferat nr. 10

8. maj 2010
Indkaldelse til generalforsamling - Røndegaard Grundejerforening mere...

5. maj 2010
Byggemødereferat nr. 9

27. april 2010:
Opdateret tidsplan for det resterende kloakeringsarbejde foreligger nu.

26. april 2010:
Vejudvalget ny underside for vejudvalget

26. april 2010:
Byggemødereferater - kloakering

9. marts 2010:
Debat om fibernet fra NRGI

2. marts 2010:
Byggemødereferat nr.6

16. februar 2010:
Byggemødereferat nr. 5

18. december 2009:
Revideret kloakeringsplan

10. december 2009:
Byggemødereferat nr. 2

27. november 2009:
Kloakplan for Følle Strand - etape 3 vest
(2,6 MB - tager lidt tid med en langsom forbindelse)

26. november 2009
Byggemeødereferat nr 1
og
referat af ledningsejermøde

d. 11.11.2009.

Arbejdet lidt bagefter plan p.g.a. regnvejr.

3. november 2009
Sidste etape er nu startet,- gravearbejde startes på Den Gamle Vej 9-11-2009.
se detailplan

Referat af skurvognsmøde 3-11-2009

9. oktober 2009
Sidste etape påbegyndes november 2009.
Se brev til berørte grundejere her.

12. marts 2009
Uofficiel klarmelding af pumpestation. Tilslutning på Strandvejen kan begynde.

10. Feb. 2009
Opdateret plantegning fra Grontmij/Carl Bro

12. Jan. 2009
Opdateret status for tilkobling på Strandvejen

 

Følle Strand i gamle dage.

HUSK!
26. maj 2018
Røndegaard Grundejerforening:
Generalforsamling og sommerfest.
INDKALDELSE
- - - - TILMELDING

/vma april 2018